„Dezvoltarea firmei EURONET INDUSTRIE SRL prin achiziția de echipamente performante în domeniul fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic”


 
 

S.C. Euronet Industrie S.A. cu sediul în Oradea, str. Colinelor nr. 80, Județul Bihor, CUI RO 32631379, J5/15/2014, a derulat începând cu 01.03.2018 proiectul cu titlul: „ Dezvoltarea firmei EURONET INDUSTRIE SRL prin achiziția de echipamente performante în domeniul fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic”, cod SMIS 110121, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltarea Regionala, în baza contractului de finanţare nr. 1351/01.03.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Conform contractului de finantare valoarea totală a proiectului este de 8.249.643,57 lei lei, iar asistenţa financiară nerambursabilă este de 4.517.199,99 lei, din care 3.839.619,99 lei din FEDR si 677.580,00 lei din Bugetul National.

Proiectul s-a implementat la punctul de lucru al societății în Regiunea Nord – Vest, judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str. Uzinelor nr.4 (CF 161924), nr. cadastral 1150, prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.

Obiectivul general al proiectului este îmbunatatirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii firmei EURONET INDUSTRIE SRL. Obiectivul va fi atins prin diversificarea activității firmei, prin realizarea unor noi categorii de produse (ambalaje din material plastic pentru produse alimentare și nealimentare), ca urmare a desfașurării activităților propuse prin proiect.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. cresterea capacitatii de productie in domeniul mase plastice prin achizitionarea unui numar de 8 echipamente tehnologice
performante, 4 soft-uri, participarea la 1 targ international, implementarea unui sistem de management al calitatii (ISO 9001) si
ISO 22000, obtinerea unei certificari de proces, elemente care asigura inovare la nivel de proces si produs in cadrul societatii
2. diversificarea activitatii firmei prin fabricarea unei noi categorii produse noi in domeniul fabricarea ambalajelor din material plastic (cod caen rev. 2 – 2222): seturi galeata si capac pentru ambalarea produselor alimentare si nealimentare de diferite tipuri si dimensiuni
3. cresterea numarului mediu de angajati cu 1 loc de munca dintr-o categorie defavorizata

Rezultatele proiectului sunt:

1. 8 echipamente tehnologice performante, 4 soft-uri, participarea la 1 targ internațional, implementarea unui sistem de management al calității ISO 9001 si ISO 22000, obținerea unei certificări de proces “Ambalaje din plastic din granule de PP (polipropilena) pentru industria alimentară 0,5÷1 l și nealimentară capacitate 0,5÷20l”

2. 1 loc de munca creat din categoria persoanelor defavorizate

Impactul investitiei la nivelul localitatii/regiunii consta in cresterea numarului mediu de salariati cu 1 loc de munca, din categorii defavorizate.
Data de incepere a proiectului: 01.12.2016
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2019

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul societății sau la tel. 0744.522.315, e-mail proiecteuronet@gmail.com, persoana de contact Dorina Bungău – administrator.

Perioada de implementare în luni: 37 luni

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
 
 

DATE DE CONTACT:

SC Euronet Industrie SA

Strada Uzinelor, Numarul 4, Oradea, Bihor

+40 259 316 444

+0744 602 315

office@euronet.com.ro

euronet.com.ro

 
 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020


www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României